fbp

BYGG RYGG

Muskel- og skjelettplager står for opptil 60% av fraværet i bygg- og anleggsbransjen.  Vi vet at kunnskap gir økt mestring.

ByggRygg er kunnskap gjort tilgjengelig fra der medarbeideren befinner seg, tar ca en halvtime å gjennomføre og gir ansatte trygghet på å velge jobb til  tross for plager. 

Les mer

"Vinje kommune har nytta Life Improvement som ekspertbistand i fleire sjukefråværssaker og er veldig nøgd med samarbeidet og resultat til no.

Me opplever Life Improvement som veldig profesjonelle innan helse/rehabilitering og som samtalepartnarar. Dei skapar fort tillit og tryggleik for både leiarar og tilsette. Dei kjem fort i gang med planlegging, gjennomføring av samtalene og sluttevaluering/rapport i saka. 

Det har vore viktig for oss at eksperten har vore så engasjert og oppteken av å sjå løysingar for alle partar.

Vinje kommune kan tilrå andre bedrifter å nytte Life Improvement i sjukefråværssaker der ein treng andre «utanfrå» til å kartlegge kva som faktisk er gjort og hjelp til å sjå andre løysingar."

Eva Vistad   

Personalrådgiver Vinje kommune


"Jeg opplevde meg trygg i samtalen og fikk tillit veldig fort. Jeg fikk tid til å forklare meg og om min situasjon, og gjennom dialogen kom jeg og arbeidsgiver nærmere hverandre. Vi fikk en økt forståelse for hverandres ståsted.

Jeg blei mer realistisk i forhold til min kapasitet i jobben – hva jeg klarer og hva jeg ikke klarer. Grensesetting og ansvarsavklaring av arbeidsoppgaver var sentrale diskusjonstema, noe som har vært viktig å ta med meg i videre prosess.

Verktøyene jeg fikk med meg, kan jeg også benytte utenfor arbeidet." 

 Wenche
Skolås

Medarbeider i Vinje Kommune