Life Improvement - Kompetansesenter for Helse og Arbeid er et tverrfaglig team av helsepersonell med høy kompetanse og lang erfaring innen sammensatte helseplager, smerter, utmattelse og lettere psykiske plager. Vi tilbyr forebyggende og helsefremmende tjenester, og bistår når konsekvensene av plager eller utfordringer i hverdagen er blitt vanskelige å takle.


Hva er god helse?

Hva er god helse?

Det norske folk definerer helse som trivsel. Helse er funksjon. Helse er natur og humør. Helse er mestring og overskudd (Fugelli, Ingstad, 2001). De fleste av oss opplever smerter og tankekjør, utfordringer og tøffe tak. Men hva gjør at du kan ha en god dag til tross for?

Helse er mer enn fravær av sykdom. Gjør deg noen tanker om hva som er med på å gi deg en god hverdag. Og gjør litt av det - hver eneste dag!

Forebyggende helse er verdt investeringen!

Vi vet at bedrifter som oftest må prioritere hva pengene skal brukes til. Vil du bruke dem til tiltak og oppfølging når den ansatte allerede har blitt sykemeldt? Eller vil du bruke dem på å skape en arbeidsplass som gir den ansatte opplevelse av god helse, mestring og trivsel, og som dermed velger å komme og produsere selv når livet farer litt hardt med dem? 

Er du privatperson?

Står du i en utfordrende og vanskelige situasjon? Har du smerter eller tankekjør som tar mye plass i hverdagen? Eller har du ønske om endring eller satt deg et mål du vil nå? Vi kan hjelpe deg.

Er du leder eller ansatt i en bedrift?

Forskning viser at mennesker yter sitt aller beste når de føler seg sett og trives på arbeidsplassen. Å investere i ansatte vil ikke bare redusere sykefraværet, men også øke prestasjonen når vi er på jobb. 

Klinikk Skien

Klinikk Skien

Vi tilbyr tjenester til bedrifter og privatpersoner innen:
  • Veiledning
  • Samtaleterapi
  • Kognitiv terapi
  • Avklaringsundersøkelse, fysioterapeut
  • Foredrag innen helserelaterte temaer
  • Kurs for mestring, endring og utvikling