fbp

Kompetanse på helse og arbeidsliv!

Alle opplever helseplager og utfordringer i livet.

Både individ og samfunn tjener på at vi håndterer utfordringer best mulig når de står på.

På klinikk hjelper vi deg med å se løsninger og få verktøy for økt mestring og livskvalitet. Opplevelse av kontroll over egen hverdag gjør det lettere å gjennomføre det du ønsker - til tross for hindringer i veien. Vi kan gi god hjelp ved helseplager relatert til stress, søvnproblemer, langvarige smerter, lite energi, nedstemthet og bekymring.

På bedrifter gir vi ledere kompetanse og verktøy i mestringsorientert ledelse. En god leder får medarbeidere til å velge å komme på jobb, oppleve bedre helse og være effektive også i vanskelige perioder i livet.