fbp

Det er lønnsomt å ha med alle!

En god leder skaper robuste arbeidsmiljø. Dette er ditt aller største konkurransefortrinn. Har dine medarbeidere det bra, så presterer de bra. 


Mestringsorientert ledelse er et arbeidsplasstiltak med vitenskapelig dokumentert effekt på sykefraværet


Kurs i Mestringsorientert Ledelse.

Kompetanseheving og verktøy til ansatte

Fri lederstøtte pr tlf

Bistand ved sykefraværsoppfølgingNorge har verdens høyeste sykefravær*. I snitt koster en sykemelding bedriften over 15 000 kr i uken.** Størstedelen av sykefraværet skyldes muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager. Dette er plager de fleste av oss opplever i løpet av livet, og som oftest mestres best ved å være i normal, daglig aktivitet. 

En god arbeidsplass har trygge medarbeidere og et robust arbeidsmiljø som ivaretar medarbeiderne - også når ting er vanskelig. Med bakgrunn i den nyeste forskningen tilbyr vi helsefremmende og forebyggende tjenester til bedrifter. Vår spesialkompetanse er mestring av muskel- og skjelettplager, stressrelaterte utfordringer og lettere psykiske plager. Forebygging har tradisjonelt vært å minimere risikofaktorer. Vi har fokus på hva som skal til for at ledere og medarbeidere opplever arbeid som bra for helsen, og som velger å komme på jobb - også i tøffe perioder.  Ved kunnskapsformidling og veiledning til mestring sparer vi bedriften for unødvendig sykefravær - dette betyr enorme besparelser og mye frigitt tid for leder.

En god bedriftskultur er ditt største konkurransefortrinn!

Ansatte og ledere som har kunnskap og ressurser til å møte krav og utfordringer skaper robuste arbeidsmiljø. Det meste i arbeidslivet kan kopieres - en god bedriftskultur er derfor ditt største konkurransefortrinn. 

Ønsker du hjelp til å redusere det unødvendige sykefraværet? Ta kontakt!

* Kilde: Proba-rapport "Internasjonal sammenligning av sykefravær - del 2", 2014

** Kilde: SINTEF-rapport "Bedriftenes kostnader ved sykefravær", 2011 
Vi har avtale med de fleste forsikringsselskaper. Har du behandlingsforsikring eller helseforsikring for dine ansatte kan mange av våre tjenester dekkes. Ta kontakt for spørsmål.