fbp

Et inkluderende arbeidsmiljø

En god leder skaper robuste arbeidsmiljø. Dette er ditt aller største konkurransefortrinn. Har dine medarbeidere det bra, så presterer de bra. 


Mestringsorientert ledelse er et arbeidsplasstiltak med vitenskapelig dokumentert effekt på sykefraværet*


Kurs i Mestringsorientert Ledelse.

Kompetanseheving og verktøy til ansatte

Fri lederstøtte pr tlf

Bistand ved sykefraværsoppfølging


I snitt koster en sykemelding bedriften over 15 000 kr i uken**. Størstedelen av sykefraværet skyldes muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager. Dette er plager de fleste av oss opplever i løpet av livet, og som mestres best ved å være i normal, daglig aktivitet. Forskning har anslått at 40% av langvarig sykefravær kan unngås gjennom faktorer i arbeidsmiljøet***.

En god arbeidsplass har trygge medarbeidere og et robust arbeidsmiljø som ivaretar medarbeiderne - også når ting er vanskelig. Med bakgrunn i den nyeste forskningen tilbyr vi helsefremmende og forebyggende tjenester til bedrifter. Forebygging har tradisjonelt vært å minimere risikofaktorer. Vi har fokus på hva som skal til for at arbeidsplassen bidrar til god helse og effektivitet. Ved kunnskapsformidling og veiledning lærer du å skape arbeidsmiljø hvor medarbeidere velger å komme på jobb. Det betyr økt lønnsomhet, større stabilitet og produktivitet og frigitt tid for leder.

Ønsker du å redusere sykefraværet?

Skape en bærekraftig kultur med lite turnover?

Ta kontakt!

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23657490

**SINTEF-rapport "Bedriftenes kostnader ved sykefravær", 2011 

***https://tidsskriftet.no/2011/01/oversiktsartikkel/hvor-mye-av-sykefravaeret-er-arbeidsrelatert
Vi har avtale med de fleste forsikringsselskaper. Har du behandlingsforsikring eller helseforsikring for dine ansatte kan mange av våre tjenester dekkes. Ta kontakt for spørsmål.