Robuste arbeidsmiljøer hvor ansatte trives og produserer er bedriftenes aller største konkurransefortrinn.  

Økt nærvær er bærekraftig effektivisering. Det vil si økt lønnsomhet, økt produktivitet og større attraktivitet. For å lykkes kreves det en helhetlig tilnærming, og vi er der for å hjelpe dere. Tiltakene har vitenskapelig dokumentert effekt* og tilpasses bedriftenes størrelse, mål og utfordring.

En nærværskultur skaper lojale ansatte som fremsnakker bedriften og som velger å komme på jobb til tross for dårlige dager. Det er lønnsomt å ha med alle!

Vi hjelper deg med å skape et helsefremmende arbeidsmiljø med mindre sykefravær - ta kontakt for en uforpliktende prat.


* Kilde: Odeen m.fl: Effect of Peer-Based Low Back Pain Information and Reassurance at the Workplace on Sick Leave: A Cluster Randomized Trial