Norge har verdens høyeste sykefravær*. I snitt koster en sykemelding bedriften over 15 000 kr i uken, og det er før lønnskostnader til den sykemeldte**. I tillegg vet vi at mange sliter med å håndtere smerter og plager som reduserer arbeidskapasiteten, produktiviteten og lønnsomheten når de er tilstede.

Arbeidstakere med god fysisk og mental helse, med kunnskap og ressurser til å møte arbeidslivets krav og utfordringer, vil gi bedriften et fortrinn i dagens konkurranseutsatte marked. For å kunne drive lønnsomt må man investere i medarbeiderne slik at de ikke bare velger å komme på jobb, men at de trives og fungerer optimalt når de er der.