”Broadnet Norge AS er veldig fornøyd med den tjenesten vi kjøper fra Life Improvement. Vi får en halv time massage annenhver uke i arbeidstiden av en dyktig og hyggelig massør. Det er en vel anvendt halv time både for firmaet og de som deltar, og har ganske sikkert spart oss for noen sykemeldinger i den tiden vi har holdt på"