Bygg Rygg gir bedriftene kunnskap til å forebygge og følge opp ansatte med muskel- og skjelettplager.

  • Skreddersydd til bygg- og anleggsbransjen, tilpasset rollen i bedriften
  • Tilgjengelig uavhengig av fysisk arbeidssted
  • Tar kort tid å gjennomføre

Muskel- og skjelettplager er den aller største enkeltårsaken til sykefravær og tapte dagsverk i bygg- og anleggsbransjen. 49% av de med fravær oppgir at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben.

80% vil oppleve ryggplager i løpet av livet – uavhengig av hva slags yrke og interesser en har. Vi klarer ikke å forebygge at alle slike plager oppstår, men vi kan forebygge konsekvensene av de, og bidra til redusert sykefravær og smertene ikke varer lenger enn nødvendig.

Helseplager er en del av livet, og oftest går de over av seg selv. Men for å håndtere mest mulig hensiktsmessig, ta gode valg og redusere konsekvensene av plagene er det viktig å ha kunnskap.

ByggRygg er en interaktiv opplæringsportal for alle ansatte:

Helseinformasjon om muskel- og skjelettplager til alle ansatte i bygg- og anleggsbransjen, gjennomført på ca en halvtime.

  • Digitalt og tilgjengelig uavhengig av fysisk arbeidssted
  • Opplæring av ledere og annet nøkkelpersonell
  • Tekstet på norsk og engelsk
  • Oppfølging, kompetanseløft og erfaringsutveksling for leder, tillitsvalgte, verneombud og HR
  • Lederstøtte og jevnlig oppfølging

 

Effektive og robuste arbeidsmiljø oppstår når arbeidstagere er trygge på helseplagene, arbeidsplassen er rustet til å ta imot ansatte, og ledere vet hvordan de kan jobbe inkluderende. Det handler om den enkelte ansatte, og det handler om fellesskapet!

Interessert i å ta vare på medarbeidere og skape et robust arbeidsmiljø?

Ta kontakt!

Bygg Rygg støttes av Forskningsrådet, via Forregion-VT, og skal forskes på av Universitet i SørØst-Norge.