fbp

TILSKUDD TIL EKSPERTBISTAND

Ved hyppig eller langvarig sykefravær kan tilskudd til ekspertbistand være aktuelt dersom bedriftsintern sykefraværoppfølging ikke fører til noen løsning. 


HVA ER EKSPERTBISTAND?

Nøytral ekstern part

Ved langvarig eller hyppig sykefravær til tross for tilrettelegging og oppfølging kan det være nyttig å se situasjonen utenfra. Ekspertbistand innebærer at en nøytral part med kompetanse på arbeid og helse bistår og kartlegger hva som skal til for at arbeidstaker og arbeidsgiver får redusert sykefravær og et mer stabilt arbeidsforhold.

Reduserte kostnader

Ekspertbistand skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen, og er en del av virkemidlene i den nye IA-avtalen. Ved en forhåndsgodkjent søknad dekkes kostnader opptil 20 000,- av NAV.  

Les mer om tilskuddsordningen på NAV sine sider.FINN EN EKSPERT

Det er opp til arbeidsgiver å finne en ekspert som kan bistå ved langvarig sykefravær. IA-rådgivere kan være behjelpelig med hvilke aktører som finnes i ditt område.

En ekspert er en fagperson som kommer inn som en nøytral part, og som gjennom samtaler med arbeidsgiver og arbeidstaker kartlegger situasjonen. En ekspert skal ha kompetanse på årsakene til sykefravær, og må ha offentlig autorisasjon innen sitt kompetanseområde. Eksperten skal ikke gi behandling, men skal gjennom kartlegging og fagkunnskap bidra til en konkret handlingsplan over hva som skal til for å redusere fravær og bidra til et mer stabilt arbeidsforhold for arbeidsgiver og arbeidstaker. 


Life Improvement har lang erfaring med å jobbe sammen med ledere og medarbeidere i grensesjiktet mellom arbeid og helse. De ansatte har mye erfaring med relasjonsarbeid og kommunikasjon på arbeidsplassen, og har spesialkompetanse på uspesifikke og sammensatte helseplager som årsak til fravær. 

Les mer

HVORDAN SØKE?

  1. Ta kontakt med NAV Arbeidslivssenter for å avklare om tilskudd til ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.
  2. Ta kontakt med en ekspert for å få mer informasjon og avtalt et møte.
  3. Fyll ut et kort søknadsskjema i Altinn.

Etter godkjenning setter eksperten i gang tiltaket.Har du spørsmål i forhold til ekspertbistand?

Ta kontakt så hjelper vi deg!