"De ansatte hos oss ser frem til halvtimen annenhver onsdag, hvor de kan få massert stive skuldre og ømme muskler.

Tilbudet er veldig populært, og vi tror også at tiltaket virker positivt inn på sykefraværet blandt de ansatte."