Arbeidsstillingen er en av faktorene som er med og bestemmer hvor stor totalbelastning kroppen får.

Arbeidet i dag blir mer og mer stillesittende. Den menneskelige kroppen var aldri ment å sitte stille over tid.
Hvordan man skal sitte og arbeide blir i dette henseende viktig for å unngå belastningslidelser og plager.
Life Improvement gir individuell gjennomgang av arbeidsplassen for å gi tips og råd om hva man skal tenke på for å unngå unødvendig belastning.

Målsetning:
Å veilede individet om sittestillingens påvirkning på kroppen for å unngå arbeidsrelaterte belastningslidelser i størst mulig grad. Individet skal etter gennomgangen selv være i stand til å tilpasse sin egen sittestilling etter ønske og behov og med forståelse av hvorfor og hvordan sitte- og arbeidsstilling påvirker kroppen.

Gjennomføring:
Life Improvements representant går gjennom hver enkelt arbeidsplass i henhold til avtalespesifikasjoner. Det beregnes 15 minutter pr ansatt. Etter avsluttet gjennomgang vil bedriften presenteres for en rapport som evaluerer eksisterende faktorer og eventuelle forbedringsmuligheter.