Helse er trivsel og funksjon. Helse er mestring og overskudd til å fungere i hverdagen. Helse er å ha en jobb å gå til. 

For å komme på jobb å være produktive, også i de vanskelige periodene i livet, så må vi være trygge.

Jo mer vi vet, jo bedre rustet er vi til å ta gode valg. Kunnskap er makt!

Vi tilbyr spennende, lærerike og motiverende foredrag innen ulike helserelaterte temaer.

  • Stress og stressmestring
  • Muskel- og skjelettplager
  • Lettere psykiske plager, bekymring og utbrenthet

Våre foredragsholdere er drivende dyktige på å formidle vanskelige budskap på en lettfattelig og inspirerende måte. De skaper engasjement, motivasjon og trygge medarbeidere som mestrer å jobbe til tross for helseplager.

Vi skreddersyr foredrag til deres ønsker og behov. Ta kontakt for tilbud.