Massasje og ergonomi er ikke alltid tilstrekkelig. Da kan fysioterapi være løsningen.

I noen tilfeller kan forebyggende massasje og generell muskel- og leddbehandling vise seg å være utilstrekkelig og den enkelte har behov for en mer omfattende behandling. I de tilfeller kan Life Improvement tilby fysioterapi for å gi nødvendig behandling.

Målsetning:
Fysioterapi skal være et komplement der massasje og konvensjonelle behandlingsmetoder ikke er tilstrekkelig.
Målsetningen er å tilby bedriften en mulighet til behandling i egne lokaler og på den måten begrense, behandle og forebygge oppkomsten av muskel- og skjelettlidelser.

Gjennomføring:
Life Improvements fysioterapeut utfører behandling i henhold til avtalespesifikasjoner på bedriften.
Tiltaket settes i gang der det kreves ytterligere medisinske kompetanse for å håndtere helserelaterte plager.
Tiltakene gjennomføres etter eksisterende helselover. Alle terapeuter er underlagt total taushetsplikt og innehar ansvarsforsikringer for utførelse av tiltakene.