Det du har fokus på blir det mer av! Vi har i mange år fokusert på hvordan vi skal redusere og unngå sykefravær, med det resultat at fraværet har vært stabilt høyt. Forskning tyder på at vi må mye tidligere inn. Helsefremmende arbeidsplasser legger til rette for å fremme de faktorene som øker medarbeidernes opplevelse av god helse, glede og mestring. I utgangspunktet er vi ganske like - vi ønsker å bli sett, vi ønsker å kunne gjennomføre det vi vil og vi ønsker å oppleve en mening i det vi gjør. Hvordan vi får tilfredsstilt disse behovene er ulikt fra person til person. Dette gjør helse til noe sammensatt og individuelt. Helsefremmende arbeidsplasser setter fokus på helheten, for å skape robuste arbeidsmiljøer som virker som hjelper oss og gjør oss effektive selv når når livet setter oss på prøve. 

Foreleserne våre har høy kompetanse på helsefremmende arbeid, forebygging og medarbeiderskap. De vil med relevante eksempler og faglig dyktighet formidle fordelene av å satse på medarbeiderne som faktisk er på jobb. Det er jo tross alt flest av dem!