Hva gjør du når Din bedrift ønsker å redusere sykerfravær samt øke personalets helse og trivsel?

Vi ønsker at våre tjenester skal være lett tilgjengelige, og at det ikke skal koste hverken mye tid eller krefter for din bedrift å få tilgang på disse.

Vi har derfor satt opp enkle retningslinjer for samarbeidsinngåelse slik at alle vet hva de kan forvente og hva de har å forholde seg til.

1. Kontakt oss for å avtale et uforpliktende møte.
Dette gjør du på vårt kontaktskjema. Vi vil ta kontakt med deg så raskt som mulig, og senest innen to dager etter sendt forespørsel.

2. Et uforpliktende møte kartlegger bedriftens behov og ønsker.

Om nødvendig og ønskelig gjennomføres en enkel spørreundersøkelse på bedriften for å kartlegge eventuelle behov. Sammenstillinger av undersøkelse gjøres av oss. Vi presenterer et forslag for deg basert på bedriftens ønsker og behov samt våre erfaringer, senest 1 uke etter at all informasjon er innhentet.

Vet du på forhånd hva dere ønsker og behøver, presenterer vi et tilbud på grunnlag av dette.

3. Et offisielt tilbud presenteres.
Life Improvement gir et uforpliktende tilbud til deg på de tjenestene vi sammen mener best mulig kan hjelpe din bedrift.

4. Avtalesignering.
Ved overenskommelse av samarbeid, skrives en avtale som presiserer tjenester, størrelse på disse, tider og praktisk gjennomføring på din bedrift.

5. Gjennomføring.
Vi garanterer at tjenestene er i gang på din bedrift senest fire uker etter signert avtale.

Life Improvement gjennomfører alle tiltak etter avtale. Ingen utgifter eller annen ressursbruk tilkommer bedriften.

6.Oppfølgning/Evaluering.

For å sikre at våre tjenester lever opp til forventningene vil vår kontaktperson, mot din bedrift, en gang per halvår følge opp avtalen. De vil da også kunne hjelpe dere i evalueringen av tjenestene og se om deler av avtalen bør endres for ennå bedre effekt.