Hvilke fordeler vil Din bedrift få ved å benytte oss som leverandør av helsefremmende tjenester?

Det finnes et antall fordeler din bedrift vil ha ved å benytte oss som leverandør av tjenester.
 
1: Bedriften vil tjene mer penger.

Alle bedriftsledere har en felles målsetning: å tjene penger. For å kunne tjene penger behøver man et personale som er på jobb og som presterer.
Ved å senke sykefraværet vil en bedrift med 100 ansatte som senker sykefraværet med en prosent, tjene mer enn en årslønn.

2: Personalet vil ha mindre plager.

Et personale som regelmessig får behandling vil få mindre vondt.
Hvordan vet vi det: hvis ikke dette var tilfelle ville ingen massasje eller fysioterapiinstitutter overleve i dag.

3: Personalet trives bedre.

Vi vet at et av menneskets primære behov er å bli sett. Dette gjelder også på arbeidsplassen. Våre undersøkelser viser at en av de viktigste faktorene når folk snakker om trivsel på arbeidsplassen, er følelsen av å bli sett og at bedriften bryr seg om dem som mennesker. Tiltak som ivaretar enkeltmenneskene vil på den måten medføre økt trivsel.

4: Din bedrift har et konkurransemiddel mot andre.

Både våre og eksterne undersøkelser viser at ulike tiltak og fordeler på arbeidsplassen fungerer som konkurransemiddel i markedet. 
Våre tiltak øker din posisjon i markedet. Noen av våre kunder har også rapportert om ansatte som har kommet tilbake til tidligere jobb grunnet våre tiltak.

5: Ingen tapt arbeidstid til reise.

Våre tiltak er på din arbeidsplass. Ingen ekstra reisetid medgår.

6: Lett å prioritere i en hektisk hverdag

Tidsklemma trenger ikke å være et problem for å gjennomføre/benytte seg av våre tjenester. Vi kommer til bedriften og er meget fleksible med tanke på tid. Vi kan derfor tilrettelegge for behandling eller trening til tidspunkter som ikke trenger å gå utover arbeid eller fritid.

7: Vi har konkurransedyktige priser.

Våre tiltak er veldig konkurransedyktige på pris. Dette gjør vi av en enkelt anledning: å skape en "vinn-vinn situasjon" for begge parter.
Lange relasjoner gir oss muligheten til å påvirke og gir deg muligheten til å gjennomføre tiltakene over tid.
"Helse er ferskvare" og alle vet at skippertak ikke er veien å gå.

8: Vi er meget fleksible.

Vi har enda til gode å ikke kunne gi kunden det de ønsker. Vi gjør vårt ytterste for å imøtekomme dine behov og ønsker, enten det dreier seg om størrelse på leveranse, tider eller annet.
Under forutsetning av at avtalene er klare, får vi til det meste for at du skal bli fornøyd.

9: Vi har egne rådgivere

Vår målsetning er at du skal få den beste oppfølgingen mulig. Våre rådgivere skal hjelpe deg og din bedrift på veien videre.