Undersøkelser viser at ledere ofte kan se at en medarbeider sliter, men de fleste ledere vet ikke hva de kan gjøre for å hjelpe. Mange opplever slike samtaler tidkrevende og vanskelige.


Livet byr på opp- og nedturer for alle. Når vi er på topp mestrer vi det meste, når vi opplever nedturer blir vi mindre produktive og det kan være vanskelig å se hvordan man i det hele tatt skal klare å komme seg på jobb. 

Mennesker kan rustes og forsterkes i møtet med livets utfordringer. Om det være seg omorganisering, livsfaseproblemer eller krevende arbeidsoppgaver som utgjør denne utfordringen, kan helserelatert veiledning/coaching på arbeidsplassen være et svært effektivt, forebyggende tiltak. Av og til kan vi ha behov for noen å snakke med, en sparringspartner som kan hjelpe til med å sortere tanker, stress og prioriteringer, slik at situasjonen kan håndteres og mestres før de blir så store at de fører til fravær. Veiledning til mestring kan gjøre konsekvensene av utfordringene mindre, noe som gagner både bedriften og den ansatte selv. 

Vi har 10 års erfaring med individuell veiledning og kognitiv terapi, og tilbyr systematisk, individuell veiledning og tilgang til helsepersonell for ansatte ute på bedriften. Å investere i dine ansatte før livet sparker dem for hardt bak, kan gi enorme gevinster. Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.