Kognitiv terapi er en behandling/veiledningsmetode som gir deg innsikt og bevissthet rundt egne tankemønster, følelser og handlinger. Metoden gir deg verktøy til å redusere bekymring/uro, nedstemthet og stress, og gir deg overskudd og hverdagsgleden tilbake.
 
Kognitiv terapi kan være nyttig hvis: 
  • grubling og bekymring tar mye tid og krefter
  • du er plaget av angst, uro, nedstemthet eller sinne
  • du opplever utfordringer, privat eller på jobb
  • du trenger du hjelp til å sortere tanker
  • hverdagen er preget av stress
  • du står fast i et negativt tankemønster
  • du opplever lite energi eller glede
  • du opplever livsfaseutfordringer, som skilsmisser, tap av relasjoner, funksjon eller arbeid

Bestill time på telefon/SMS/epost

947 62 814 | administrasjon@lifeimprovement.no