Seks eller ni?

Selv om det kan være vanskelig å se i kampens hete, har begge naturligvis rett. Vi oppfatter og tolker ting ulikt ut fra erfaring, humør, verdier og kunnskap. Et budskap trenger derfor ofte en forklaring for å forstås rett. 

Arbeidsdagen er full av kommunikasjon, og dermed med mange muligheter for misforståelser. Få et innblikk i  kommunikasjonens fascinerende verden, gjør aha-opplevelser og refleksjoner rundt egen kommunikasjon og oppfatning. En arbeidsplass med god kommunikasjon unngår mange konflikter, og bruker tiden sin på det man egentlig er der for – skape vekst og produktivitet!