fbp

Kurs

Kunnskap gir trygghet. Trygghet gir mestring. Vi har lang erfaring med å lede helserelaterte informasjonskurs og veiledningsbaserte utviklings- og mestringskurs. Innhold og lengde skreddersys til din bedrifts behov og målsetning. Kurs i mestringsorientert ledelse

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Formålet er i flg. lovens § 1-1 å "sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon". 

Arbeidslivet har i mange år fokusert på hvordan vi skal redusere og unngå sykefravær, likevel har fraværet endret seg lite. Helsefremmende arbeidsplasser legger til rette for å fremme de faktorene som øker medarbeiderne opplevelse av god helse, glede og mestring. Hva ligger i begrepet "helsefremmende", og hvordan kan du som leder legge til rette for det i praksis? 

Kursholderene våre har høy kompetanse på helsefremmende arbeid, forebygging og veiledning av bedrifter og organisasjoner. De vil med relevante eksempler og faglig dyktighet sette fokus på fordelene ved å satse på helsefremmende ledelse og medarbeiderne som faktisk er på jobb. Det er jo tross alt flest av dem!

Kurset gir deg kunnskap om hva helsefremmende ledelse er, og om hvordan det å være i forkant både kan sikre et godt og engasjerende arbeidsmiljø, samt bidra til produktivitet og lønnsomhet.

Kurs i stressmestring

En stor andel av sykefraværet i Norge kan relateres til stress. Stress gir betydelige kostnader for bedrifter og samfunn som helhet.

Mennesket trenger stress for å overleve! Men hvordan har det seg at noe stress er positivt, mens annet er negativt? Opplevelsen av stress er individuell, men lar seg påvirke.

Kurs i stressmestring er for bedrifter som ønsker å gi sine ansatte eller ledere effektive verktøy og teknikker som kan føre til mer hensiktsmessig håndtering av stress. Gjennom kunnskap om stressorer og fysiologiske reaksjoner og refleksjon- og bevisstgjøringsoppgaver kan du hjelpe deg selv til en bedre hverdag, privat og på arbeid.

Kurset inneholder ulike tilnærminger med relevans for stressmestring og kommunikasjon. De ansatte vil bli presentert teknikker, verktøy og øvelser de kan implementere i arbeidslivet for å gjøre dem bevisst på hva som påvirker stress, hvordan det kan håndteres, samt hvordan de kan bli bevisst på egen motivasjon og kommunikasjon på arbeidsplassen.

Innholdet på kurset vil bli presentert på en enkel, praktisk og lett forståelig måte.

Et standard kursopplegg er 2 x 3  klokketimer, men vi tilbyr også skreddersydde kurs ved behov.