Det stilles høye krav til ledere, også i forhold til personalpolitikk og håndtering av medarbeidere som ikke fungerer 100% på jobb.

Undersøkelser viser at mange ledere kan se at en medarbeider sliter, men de fleste vet ikke hva de skal gjøre med det. Ofte kan man som leder oppleve å bli stående i skjæringspunktet mellom relasjoner og budsjett, og tiltak for å tilfredsstille den ene kan virke som en ulempe for den andre. Mange ledere gir også uttrykk for utfordrende samtaler med medarbeidere, hvor de opplever å ikke ha nok kunnskap, forutsetning eller kompetanse til å håndtere den ansattes utfordringer.

Lederstøtte er bevisstgjørende og utviklende coaching til deg som leder, som en hjelp for å sortere og håndtere utfordringene du står i til daglig.