fbp

Skap en nærværskultur

Kunnskap gir trygghet. Trygghet gir mestring. 

Et miljø preget av sosial støtte og mestringstro hos ansatte er en av nøkkelfaktorene til lavt sykefravær. Kompetanseheving og dialogbaserte foredrag er et første steg på veien til å skape et helsefremmende arbeidsmiljø.

Vi har lang erfaring med forebyggende bedriftstiltak. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan din bedrift kan komme i forkant. 

Mestringsorientert veiledning/coaching

La de ansatte bruke sine styrker.

Mestringsfokusert coaching/veiledning av ansatte er for mange bedrifter et kostnadseffektivt, forebyggende tiltak  som setter ansatte i stand til å håndtere arbeidsdagen og utfordrende arbeidsoppgaver på en effektiv og helsefremmende måte. Veiledning/coaching kan benyttes forebyggende dersom ansatte trenger hjelp til å mestre hverdag og arbeidsliv ved ulike helseplager, eller det kan benyttes helsefremmende og utviklende av ansatte som ønsker å utvikle og styrke egne ressurser. 

Over 60 % av sykefraværet i norsk arbeidsliv skyldes helseplager det ikke finnes kurativ behandling for. Slike plager må mestres i hverdagen. Mestringsfokusert veiledning kan hjelpe den ansatte å fungere på jobb til tross for utfordringer som livet byr på.