Å tro på at man klarer er den viktigste faktoren for å mestre! Dagens arbeidsliv er full av krav. Hvordan håndtere disse kravene, og få det best mulige resultatet? Opplevelse av mestring kan påvirkes.

Våre dyktige foredragsholdere skaper refleksjon, utvidet forståelseshorisont og verktøy til å påvirke egen opplevelse av mestring. La medarbeiderne lære seg å se utfordringer fremfor problemer og muligheter fremfor begrensninger!