En bedrift med 50 ansatte som senker sitt sykefravær med 1 % sparer 218 000 kroner på bunnlinjen hvert år. En bedrift på 30 ansatte sparer 130 000 og en med 100 ansatte sparer drøyt 430 000 kroner.

Til tross for mye forskning er det fortsatt ingen fastitsvar på hvordan man skal redusere det høye sykefraværet i Norge. Kan grunnen være at generelle tiltak settes i gang, uavhengig av bedriftens behov og utfordringer? 

Det er ikke noe tvil om at kun en liten reduksjon i sykefraværet vil spare bedriften for enorme utgifter. Ledere som er tett på og kjenner sine ansatte vil ha større mulighet til å vite vite hvilke tiltak som vil være lønnsomme i sin bedrift. 

Et sykefravær på 5 % vil si at 95 % til enhver tid er til stede på jobb. Våre tiltak retter seg mot arbeidstagerne som er på jobb, for å styrke deres helse, trivsel og velvære. Arbeidstagere med høy jobbtrivsel har lavere sykefravær, og et godt arbeidsmiljø virker helsefremmende for alminnelige helseplager. 

10 % av arbeidstakerne står for 80 % av alt fravær*. En leder bruker en uforholdsmessig stor del av tiden sin på en liten del av arbeidsstokken. Et redusert sykefravær vil frigjøre tid hos leder, som igjen kan investeres i å styrke de ansatte som er tilstede. Det er flere faktorer som påvirker sykemeldtes tilbakegang til jobb. Ledere som oppleves støttende, og som gir uttrykk for at de ønsker den ansatte tilbake, samtidig med den ansattes egen forventning ser ut til å være av stor betydning. Lederstøtte og veiledning fra våre dyktige veiledere kan gjøre tilnærmingen og tilrettelegging ved sykemelding lettere, og gjøre at den sykemeldte kommer raskere tilbake til jobb. 


Reduksjon i sykefravær er en helhetlig satsing. Vi hjelper deg med å finne skreddersydde løsninger som gjør din bedrift produktiv, lønnsom og trivelig.