En bedrift med 50 ansatte som senker sitt sykefravær med 1 % sparer 218 000 kroner på bunnlinjen hvert år. En bedrift på 30 ansatte sparer 130 000 og en med 100 ansatte sparer drøyt 430 000 kroner.

Beregninger viser at bedrifter med 30, 50 eller 100 ansatte har kostnader tilsvarende 1.000.000, 1,750.000 og 3.500.000 ved 8 % sykefravær.

En reduksjon på bare en prosent sparer bedriften for enorme utgifter!

Våre tiltak har som målsetning å spare penger for bedriften. I dagens samfunn, og spesielt i disse tøffe tider, er unødvendige kostnader en potensiell sparekilde.
For deg som bedriftsleder eller ansvarlig er en av de viktigste målsetningene å skape resultater, som oftest måles i kroner og øre.

En sykedag beregnes å koste din bedrift 1900 kroner og man kan bare multiplisere dette tallet med antall sykedager for å finne din kostnad.
Legg til at denne type smerter ofte bare har noen dager eller ukers varighet og du vil raskt se at denne regningen betales hovedsaklig av din bedrift.

La oss si rent hypotetisk at dine ansatte, som alle andre, plages av muskel- og skjelettlidelser, som medfører sykefravær.
Statistikk i dag viser at plager knyttet til muskel- og skjelettplager fortsatt stiger, selv om sykefraværet gjennomsnittlig har holdt seg rundt 7- tallet de siste årene. Hver dag som spares i sykefravær vil derfor være med og øke din lønnsomhet.

Siden våre tiltak er de samme som i stor grad benyttes på klinikker for behandling av nettopp denne type lidelser vet vi at våre tiltak kan reduserer den enkeltes plager og dermed dine utgifter.

Våre tiltak har den samme målsetningen som deg; å spare penger for Din bedrift.