Motivasjon og engasjement skapes både innenfra og utenfra. Hvordan kan dere sammen skape et miljø der alle ser hensikt og glede med å drive dere fremover? Hjernen vår trives best når den opplever å ha kontroll. Dagens arbeidsliv setter krav til endringsvilje, og lønnsomme bedrifter kjennetegnes av et arbeidsmiljø som ser potensiale i de endringene som er vedtatt. La våre forelesere ta dere med på en reise i hjernens psykologiske krumspring og behov for kontroll, hvordan vi mennesker drives av ulike målsetninger og hvorfor endringer kan oppleves vanskelig. Kjennskap til grunnleggende faktorer for motivasjon og engasjement gjør at dere sammen kan jobbe for å skape arbeidsglede og innsats, uansett hvilken situasjon dere står i.