Vi har mange års erfaring med nærværsarbeid, og vet hva som skal til for å skape robuste arbeidsmiljøer hvor ansatte trives og er produktive.

Økt nærvær betyr mindre fravær. Det vil si økt lønnsomhet, økt produktivitet og større attraktivitet. For å lykkes kreves det en helhetlig tilnærming, og vi er der for å hjelpe dere. Tiltakene har vitenskapelig dokumentert effekt* og tilpasses bedriftenes størrelse, mål og utfordring.


Anbefalt tilnærming for en bedriftskultur som gir produktivitet og nærvær:
  • Kurs i Mestringsorientert Ledelse med fokus på helse. For ledere, tillitsvalgte og verneombud
  • Kompetanseheving - helse. Helserelaterte foredrag for alle ansatte
  • Veiledning av ansatte som opplever utfordringer som på sikt kan føre til fravær
  • Fri lederstøtte pr tlf

(tjenestene kan også kjøpes enkeltvis)

Norge har verdens høyeste sykefravær**. I snitt koster en sykemelding bedriften over 15 000 kr i uken***. Størstedelen av sykefraværet skyldes muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager. Dette er plager de fleste av oss opplever i løpet av livet, og som oftest mestres best ved å være i normal, daglig aktivitet. 

En god arbeidsplass har trygge medarbeidere og et robust arbeidsmiljø som ivaretar medarbeiderne - også når ting er vanskelig. Med bakgrunn i den nyeste forskningen tilbyr vi helsefremmende og forebyggende tjenester til bedrifter. Vår spesialkompetanse er mestring av muskel- og skjelettplager, stressrelaterte utfordringer og lettere psykiske plager. Forebygging har tradisjonelt vært å minimere risikofaktorer. Vi har fokus på hva som skal til for at ledere og medarbeidere opplever arbeid som bra for helsen, og som velger å komme på jobb - også i tøffe perioder.  Ved kunnskapsformidling og veiledning til mestring sparer vi bedriften for unødvendig sykefravær - dette betyr enorme besparelser og mye frigitt tid for leder.

En god bedriftskultur er ditt største konkurransefortrinn!

Ansatte og ledere som har kunnskap og ressurser til å møte krav og utfordringer skaper robuste arbeidsmiljø. Det meste i arbeidslivet kan kopieres - en god bedriftskultur er derfor ditt største konkurransefortrinn. 

Ønsker du hjelp til å redusere det unødvendige sykefraværet? Ta kontakt!

* Kilde: Odeen m.fl: Effect of Peer-Based Low Back Pain Information and Reassurance at the Workplace on Sick Leave: A Cluster Randomized Trial

** Kilde: Proba-rapport "Internasjonal sammenligning av sykefravær - del 2", 2014

*** Kilde: SINTEF-rapport "Bedriftenes kostnader ved sykefravær", 2011