Vi har mange års erfaring med nærværsarbeid, og vet hva som skal til for å skape robuste arbeidsmiljøer hvor ansatte trives og er produktive.

Økt nærvær er bærekraftig effektivisering. Det vil si økt lønnsomhet, økt produktivitet og større attraktivitet. For å lykkes kreves det en helhetlig tilnærming, og vi er der for å hjelpe dere. Tiltakene har vitenskapelig dokumentert effekt* og tilpasses bedriftenes størrelse, mål og utfordring.


Anbefalt tilnærming for en bedriftskultur som gir produktivitet og nærvær:
  • Kurs i Mestringsorientert Ledelse med fokus på helse. For ledere, tillitsvalgte og verneombud
  • Kompetanseheving - helse. Helserelaterte foredrag for alle ansatte
  • Veiledning av ansatte som opplever utfordringer som på sikt kan føre til fravær
  • Fri lederstøtte pr tlf

(tjenestene kan også kjøpes enkeltvis)

En god bedriftskultur er ditt største konkurransefortrinn!

Ansatte og ledere som har kunnskap og ressurser til å møte krav og utfordringer skaper robuste arbeidsmiljø. Det meste i arbeidslivet kan kopieres - en god bedriftskultur er derfor ditt største konkurransefortrinn. 

Ønsker du hjelp til å redusere det unødvendige sykefraværet? Ta kontakt!

* Kilde: Odeen m.fl: Effect of Peer-Based Low Back Pain Information and Reassurance at the Workplace on Sick Leave: A Cluster Randomized Trial