Vi har mange års erfaring med nærværsarbeid, og vet hva som skal til for å skape robuste arbeidsmiljø hvor ansatte trives og er produktive.

Forebygging handler om mer enn å unngå skader. Nøkkelen til lavt sykefravær handler om å skape et arbeidsmiljø som forebygger fravær. Vi har lang erfaring med nærvær og ledelse, og tilbyr lederutvikling og støtte i sykefraværsoppfølgingen, slik at du som leder kan bruke mer tid på vekst og bærekraftig utvikling. 

Økt nærvær er bærekraftig effektivisering. For å lykkes kreves det en helhetlig tilnærming, hvor alle ansatte er med på laget. Vi er der for å hjelpe dere. Tiltakene har vitenskapelig dokumentert effekt* og tilpasses bedriftenes størrelse, mål og utfordring.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe dere til å skape et robust arbeidsmiljø med lite fravær.


* Kilde: Odeen m.fl: Effect of Peer-Based Low Back Pain Information and Reassurance at the Workplace on Sick Leave: A Cluster Randomized Trial