Det er ikke alle plager som fører til sykefravær, men de er i aller høyeste grad med på å redusere produktiviteten selv om man er tilstede på jobb.

Dette er også kjent som sykenærvær.
Våre tjenester kan være med på å bekjempe dette. Ikke bare vil det hindre at det utvikles og dermed til slutt ender i sykefravær, men det vil også kunne bedre hverdagen og dermed effektiviteten til den enkelte.

Alle er enige i at for at en bedrift skal tjene penger må noen gjøre jobben. Enten dette foregår fra hjemmekontor, hjemmepc eller fra kontoret så er forutsetningen klar: man må gjøre jobben.

Det er ikke bare sykefraværet som påvirker dette, men også det vi kaller "sykenærvær".
Dette betyr enkelt at personalet er på jobb, men de presterer ikke på ønsket nivå.
Dette er vel forsåvidt kjent for oss alle i større eller mindre grad. Det finnes dager der hodepinen eller andre plager hindrer oss fra å enten klare eller orke å gjøre alt vi skal i det tempoet bedriften skulle ønske.

Det finnes uheldigvis ikke noen klare tall på hvor mye dette koster samfunnet, men vi behøver ikke gå lenger enn til oss selv for å se på hvor mye mindre effektiv man er de dagene der alt ikke fungerer som det skal, for å skjønne at dette er en betydelig faktor i en bedrifts produktivitet.

La oss bare innse at slike dager har de fleste av oss, men de bør ikke være årsaket av smerter eller plager man kan forebygge eller behandle. Muskel- og skjelettlidelser er en av de tingene som kan påvirke prestasjonen og effektiviteten.

En maskin uten drivstoff går heller ikke på full maskin og det skal ikke mye fantasi til for å forstå at et godt kosthold kan øke den enkeltes energi og dermed også påvirke bedriften positivt.

Som alltid: våre tjenester har som målsetning å gi et fornøyd, velfungerende personale som gjør jobben.