fbp

Velkommen til oss!

Vi er et tverrfaglig helseteam med lang erfaring og høy kompetanse innen helse og arbeid.

Katrine Arntzen Torskog

Katrine Arntzen TorskogDaglig leder for Life Improvement. Fysioterapeut, pedagog

Verdier:

Katrine er opptatt av at vi alle er eksperter i eget liv. Samtidig fasineres hun av hva som motiverer mennesker til å ta de valgene vi gjør. Hun har også tro på at mennesker er den viktigste ressursen vi har og verdt å ta vare på og investere i.  

Erfaring:

Som mange år som fysioterapeut i Spesialisthelsetjenesten har hun erfaring fra møter med mennesker som opplever utfordringer knyttet til muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. Hun har lang erfaring fra arbeid på bedrifter og kunnskapsformidling til både ledere og ansatte. Hun har også jobbet mange år innen utdanning i trening, helse og ernæring.

Utdannelse:

Bachelor i førskolelærer og en bachelor i fysioterapi. Mastergrad i Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse fra Høgskolen i Sørøst Norge, videreutdanning innen organisasjon og ledelse. 

Linda Hannevold Holt

Linda Hannevold HoltFysioterapeut, veileder

Verdier:

Linda har en grunnleggende tro på at mennesket gjør sitt beste i de fleste situasjoner. Hva som gir opplevelse av god helse er unik, og den som er best egnet til å ta gode helsevalg er individet selv.  

Erfaring:

Linda har jobbet ti år som fysioterapeut og veileder i spesialisthelsetjenesten, og har bred kompetanse innen uspesifikke og sammensatte problemstillinger. Hun har jobbet mye med individuell og gruppebasert veiledning og kognitiv tilnærming til smertetilstander, lettere psykiske plager og utmattelse. Linda har også lang erfaring med kurs, undervisning og foredrag, og har i flere år ledet treningsgrupper.

Utdannelse:

Grunnfag psykologi, utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo, videreutdanning i veiledning og en Mastergrad i Helsefremmende Arbeid fra Høgskolen i Sørøst-Norge.  
Hvem er vi?

Vi møter individet... 

Vi mener mennesket er ekspert i eget liv og er den som sitter på løsningen for egen opplevelse av god helse. Forskning viser at de aller fleste plager som regel går over av seg selv. Noen ganger blir vi syke, og trenger hjelp av helsevesenet for å bli bra. Andre ganger har vi behov for litt støtte, veiledning og hjelp i de periodene der livet ikke går på skinner. Vi i Life Improvement ser på hele 24-timersmennesket. Bevisstgjøring av eget tankemønster og handlingsmønster kan føre til endring, selvutvikling og mestring, og en mulighet til å ta mer hensiktsmessige valg for seg selv. For å kunne ta bevisste valg må man være trygg. Vi har mange års erfaring med smertetilstander, utmattelse og lettere psykiske plager, og kan hjelpe deg med å avklare og bli trygg. Ved hjelp av teknikker og verktøy, kunnskap og mestring vil man selv kunne utvikle strategier som bidrar til en bedre hverdag og livskvalitet. 

... og bedrifter!

Vårt mål for din bedrift er å øke nærværet! Økt nærvær er lønnsomt, både for økonomien, produktiviteten og den enkelte ansattes helse. Forskning viser at arbeid er bra for helsen. Ved å komme ut på arbeidsplasser og treffe folk der de er, vil våre forebyggende og helsefremmende tiltak spare bedriften for tid og utgifter ved økt nærvær, spart tid til behandling og reisevei, mindre sykefraværsoppfølging og mer fornøyde ansatte. Vi tilbyr individuelle og systemrettede tiltak innen muskel-/ og skjelettplager og lettere psykiske plager ute på bedriften. Med blant annet lederstøtte, helseinformasjon, avklaring av muskel/skjelettplager og veiledning/samtaleterapi får dere tilgang til kvalifisert helsepersonell i egne lokaler.   


Våre konsulenter

Tone Gyro Solvang-LotheSykepleier, kognitiv terapeut, jobb-spesialist

Verdier: 

Tone er opptatt av mellommenneskelige verdier, som tillit og respekt. Hun har tro på at mennesket selv har den beste løsningen for seg, og er interessert i hvordan mentale prosesser kan fremme eller hemme hvordan man har det i hverdagen.

Erfaring: 

Tone har bred kompetanse innen muskel-skjelettplager, lettere psykiske plager og utmattelse, samt erfaring fra kreftomsorg og legevakt. Hun har jobbet mye med psykiske helseplager; angst og depresjonsplager, utfordringer i forhold til relasjoner, utmattelsesproblematikk, sorg, stressrelatert problematikk, parveiledning, kurs i stressmestring og foredrag ute i bedrifter.

Utdannelse:

Sykepleier med videreutdanning innen tverrfaglig veiledning og kognitiv terapi. Mastergrad i helsefremmende arbeid.