Forskningen er krystallklar. Mennesket er skapt for variert bevegelse! Fysisk aktive medarbeidere er mindre syke, opplever bedre helse og er mer produktive.


De helsemessige fordelene med å være aktiv er så veldokumentert at Arbeidsmiljøloven krever at bedrifter skal vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet. Det er mye som tyder på at arbeidsgivers ansvar for å tilrettelegge for fysisk aktivitet blir ytterligere skjerpet.

Vi har dyktige fysioterapeuter og personlige trenere som kan bistå med å skape motivasjon, engasjement og gjennomføring av fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Vi har vår spesialkompetanse på mennesker som av en eller flere årsaker har vansker med å gjøre endringer, og vi legger spesielt vekt på å få med de som ellers ikke benytter seg av slike tilbud. En mulighet er individuelle walk`n talk samtaler, som kombinerer lavterskel bevegelse med endringsfokusert veiledning. Det er god forebygging, det! Fysisk aktivitet og treningstiltak tilpasses bedriftens ønsker og behov, og utføres individuelt eller i grupper - før, under eller etter arbeidstid.