Kollegaveiledning er læring gjennom refleksjon av praksis. Dette er en løsningorientert metode, hvor kollegagrupper på opptil seks personer aktivt deltar og veiledes på utfordringer man møter i jobbhverdagen. Veilederen legger til rette for at problemer og utfordringer belyses fra flere vinkler, noe som øker mulighetene for å finne gode og hensiktsmessige løsninger på egen arbeidsplass. Metoden er også et godt verktøy for erfaringsdeling og kompetanseutveksling, noe som sikrer god informasjonsflyt i temaet. Veiledning vil også kunne redusere stress og helseplagene dette kan medføre, ved å gi de ansatte verktøy til å håndtere og påvirke egne tankemønster og handlinger. 


Kollegaveiledning benyttes ofte på arbeidsplasser med utfordrende og tøffe arbeidsoppgaver, men er også et effektivt tiltak for å stimulere til gode, kreative løsninger på sine utfordringer i jobben. 


Våre dyktige veiledere har lang erfaring med å lede veiledningsgrupper, og tar i bruk ulike veiledningsmetoder for å oppnå best mulig resultat.