Rygg- og nakkeplager er den største enkeltårsaken til sykemeldinger i Norge og berører de svært mange (halvparten av oss, faktisk!) i løpet av et år.

Akutte, langvarige eller stadig tilbakevendende smerter går ut over funksjon og produktivitet. Nesten samtlige av disse plagene er helt ufarlige, og går som regel over av seg selv helt uten behandling. Men smertene kan påvirke livene og arbeidskapasiteten vår i stor grad. Usikkerhet er en faktor som kan gjøre det vanskelig å komme seg videre. 

Mestringsfokusert fysioterapi avklarer smertetilstander med grundige kliniske undersøkelser, og med bakgrunn i kliniske funn og den ansattes historie finner vi ut hva som er hensiktsmessig for at man skal klare å stå i, og være produktiv, på jobb. Vår tilnærming er i tråd med de nyeste anbefalingene for muskel- og skjeletthelse, og vi vektlegger god informasjon slik at den ansatte står sterkere og tryggere i valgene som er riktig for sin arbeidssituasjon.