Enkelte ganger vil det oppstå situasjoner hvor ansatte har akutt behov for noen å snakke med eller rask psykisk helsehjelp. Da er det svært uheldig å bli stående på venteliste. Ved avtale hos oss garanterer vi respons innen 24 timer


Årsaken til behovet for hjelp varierer. Det kan være konflikter på jobb, tap av nære relasjoner eller nylig oppståtte helseplager. Leder og kolleger kan i disse situasjonene oppleve at de hverken har tid eller kompetanse til å hjelpe.


Vi stiller med dyktige fagfolk, med kompetanse innen psykisk helse som kan ta disse samtalene på kort varsel. Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.