Mennesket trenger stress for å overleve! Men hvordan har det seg at noe stress er positivt, mens annet er negativt? Og hvorfor klarer han på nabokontoret å sjonglere ti baller i luften, mens jeg har nok med to?


Opplevelse og håndtering av stress er viktige temaer i et arbeidsmiljø. Mange arbeidsplasser får stadig flere oppgaver å fordele på færre ansatte. Kunnskap om hva som bestemmer om hverdagen er stressende eller bare inspirerende hektisk gir de ansatte større mulighet til mestring. Forståelse av at vi har ulik oppfattelse av stress, god kommunikasjon om muligheter og begrensninger, og et motiverende og trygt arbeidsmiljø virker som buffere mot negativt stress. 


La våre inspirerende foredragsholdere gi dere innblikk i hjernens håndtering av stress, og få tips til hvordan individet og teamet kan gjøre de utfordrende arbeidsoppgavene til et positivt stress og opplevelse av mestring!