fbp

Ekspertbistand

Noen sykefravær er vanskelige til tross for dyktig ledelse og interne ressurser. Med tilskudd til ekspertbistand kan bedriften få dekket utgiftene til ekstern hjelp ved vanskelige enkeltsaker.

Vi har spesialkompetanse på sammensatte helseplager som årsak til fravær. Ta kontakt for en uforpliktende prat om du lurer på om ekspertbistand kan være en løsning. Les mer her!

Individuell veiledning/coaching av ansatte

Coaching/helserelatert veiledning av ansatte er for mange bedrifter et kostnadseffektivt, forebyggende tiltak for å gjøre ansatte i stand til å håndtere arbeidsdagen og utfordrende arbeidsoppgaver på en effektiv og helsefremmende måte. Mestringsfokusert veiledning er også et svært godt tiltak for medarbeidere som opplever hverdagen som vanskelig - uavhengig av om det skyldes livsfaseutfordringer, fysiske eller psykiske helseplager.

Lederstøtte/coaching

Det stilles høye krav til ledere, og det kan være utfordrende å skulle tilfredsstille alles forventninger og behov. Mange opplever å befinne seg i skjæringspunktet mellom budsjett og relasjon, og noen opplever det utfordrende å ta vanskelige samtaler med medarbeidere. Lederstøtte er bevisstgjørende og utviklende coaching til deg som leder, som en hjelp for å sortere og håndtere utfordringene du står i til daglig.