fbp

Ekspertbistand

Noen sykefravær er vanskelige til tross for dyktig ledelse og interne ressurser. Med tilskudd til ekspertbistand kan bedriften få dekket utgiftene til ekstern hjelp ved vanskelige enkeltsaker.

Vi har spesialkompetanse på sammensatte helseplager som årsak til fravær. Ta kontakt for en uforpliktende prat om du lurer på hvordan du søker om refusjon, eller om ekspertbistand kan være en løsning. Les mer på NAV sine sider her!

Hjelp til oppfølging av sykmeldte

Oppfølging av sykemeldte, eller ansatte som står i fare for å bli sykemeldt, kan være vanskelig og tidkrevende. Mange opplever å komme i skvisen mellom relasjon og budsjett.

Vi har mange års erfaring med sykefraværsoppfølging, og kan bistå som en nøytral tredjepart for å legge tilrette for raskest mulig tilbakegang til jobb. 

Ring oss om du har spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg med å frigjøre tid til å fokusere på vekst og drift.