fbp

Ekspertbistand

Noen sykefravær er vanskelige til tross for dyktig ledelse og interne ressurser. Med tilskudd til ekspertbistand er det kostnadsfritt for bedriften å få hjelp utenfra til å finne løsninger på utfordrende enkeltsaker. Vi har spesialkompetanse på sammensatte helseplager som årsak til fravær. Ta kontakt om du står i en utfordrende sak og lurer på om ekspertbistand kan være en løsning. Les mer her!


Individuell veiledning/coaching av ansatte

Coaching/helserelatert veiledning av ansatte er for mange bedrifter et kostnadseffektivt, forebyggende tiltak for å gjøre ansatte i stand til å håndtere arbeidsdagen og utfordrende arbeidsoppgaver på en effektiv og helsefremmende måte. Mestringsfokusert veiledning er også et svært godt tiltak for medarbeidere som opplever hverdagen som vanskelig - uavhengig av om det skyldes livsfaseutfordringer, fysiske eller psykiske helseplager.


Lederstøtte/coaching

Det stilles høye krav til ledere, og det kan være utfordrende å skulle tilfredsstille alles forventninger og behov. Mange opplever å befinne seg i skjæringspunktet mellom budsjett og relasjon, og noen opplever det utfordrende å ta vanskelige samtaler med medarbeidere. Lederstøtte er bevisstgjørende og utviklende coaching til deg som leder, som en hjelp for å sortere og håndtere utfordringene du står i til daglig.