fbp

Gruppe- og lederutvikling

Brekk av en konferanse eller et kurs med kunnskap og praktiske verktøy som fremmer motivasjon, stå-på-vilje og relasjoner i din bedrift!

Les mer

Rask psykisk helsehjelp

Responstid innen 24 timer

Enkelte ganger vil det oppstå situasjoner hvor ansatte har akutt behov for noen å snakke med eller rask psykisk helsehjelp. Årsaken for behovet varierer.

Les mer

Mestringsfokusert fysioterapi

Muskel- og skjelettplager står for 56% av produksjonstapet i Norge. Mestringsfokusert fysioterapi avklarer smertetilstander, og øker nærvær og produktivitet ved å øke den ansattes mestringsforventning. 

Les mer

Aktive medarbeidere

Forskningen er krystallklar. Mennesket er skapt for variert bevegelse! Fysisk aktive medarbeidere er mindre syke, opplever bedre helse og er mer produktive. Vår spesialkompetanse er ansatte som synes det er vanskelig å få til å være aktiv.

Les mer

Kollegaveiledning i gruppe

Å tenke høyt sammen, i stedet for å gruble på utfordringene alene, er et effektivt tiltak for faglig utvikling, mestring og mindre stressrelaterte plager på arbeidsplassen.

Les mer

Bedriftsmassasje

Å bli sett er en av de viktigste bidragsyterne til at mennesker kommer på jobb til tross for plager og utfordringer. Muligheten til en halvtimes timeout kan være en lønnsom investering. 

Les mer