Trening på arbeidsplassen kan i noen tilfeller være eneste muligheten individet får til aktivitet.

Life Improvement har muligheten til å tilby trening på arbeidsplassen. Dette kan gjennomføres i bedriftens egne lokaler eller i treningsrom tilknyttet bedriften.
Treningsmetoder avhenger av utstyr tilgjengelig.

Gjennom AFPT har Life Improvement tilgang til markedets beste kompetanse innen trening, helse og ernæring.
Det kan tilbys både styrke- og kondisjonstrening på individ eller gruppenivå, avhengig av bedriftens ønsker.

Målsetning:
Å øke det fysiske aktivitetsnivået hos den enkelte for å være med i forebyggingen og behandlingen av livsstilssykdommer og belastningslidelser, samt å tilby aktivitet til de som av en eller annen anledning ikke har mulighet til å prioritere dette.

Gjennomføring:
Life Improvements Personlige Trenere gjennomfører trening i henhold til avtalespesifikasjoner.
Trenere kan gjennomføre gruppe- og individuelle treninger med varierende innhold basert på ønske.
Treningen kan ha spesielle målsetninger som for eksempel: ryggtrening, stabiliseringstrening, kondisjons- eller styrketrening.
Tiltaket bygges avhengig av bedriftens ønsker og behov.