Vår målsetning er at de som benytter våre tjenester skal spare penger på mindre sykefravær og tjene penger på mindre sykenærvær.

Lønnsomhet er i dag den viktigste målsetningen til en bedrift. Å eliminere unødvendige kostnader og øke inntjeningen blir derfor to av de viktigste virkemidlene for å oppnå akkurat dette.

Sykefravær i dag koster gjennomsnittlig 1900 kroner pr tapt arbeidsdag.

Derfor er vår målsetning å holde våre kunder under landsgjennomsnittet på sykefravær. Reduksjon i sykefravær vil direkte spare bedriften for penger. Økt trivsel og mer fornøyd personale vil øke inntjeningen i form av produktive og lojale medarbeidere. Det er ikke uten grunn at  de bedriftene som satser mest på trivsel hos personale gang på gang kåres til verdens beste arbeidsplasser.

Hva betyr dette for deg?
Redusert sykefravær sparer penger samtidig som mindre sykenærvær og fornøyd personale skaper høyere inntjening. Dette gjør vårt arbeid til akkurat det bedriften trenger.

En reduksjon fra 8 til 7% i sykefravær for en bedrift med 50 ansatte utgjør nesten 220 000 kroner på bunnlinjen. For en bedrift med 30 ansatte er tallet 130 000 og for 100 er tallet over 400 000 kroner i året.
Har du råd til å la være?

LIFE IMPROVEMENT har gjennom mange år med klinisk behandlende, forebyggende undervisning, forelesninger, ergonomigjennomganger og andre tiltak på bedrifter kartlagt de viktigste faktorene for et velfungerende personale.