Noen ganger kan smerter, tankekjør og stress sette oss ut av spill, og det kan være vanskelig å se hva man kan gjøre for å få det bedre. Andre ganger har man et ønske om endring, men trenger litt hjelp og motivasjon på veien. Individuell veiledning/coaching tar utgangspunkt i dine ressurser og styrker, ønsker og mål og hjelper deg til en bedre hverdag. 

Veiledning/coaching kan være nyttig:

  • om du ønsker å bli mer bevisst egne tanke- og handlingsmønster
  • når du har ønske om endring, men ikke vet hvor du vil
  • når hverdagen oppleves for hektisk og stressende
  • når ting ikke føles helt greit
  • når du har følelsen av å ikke være god nok
  • når du har et mål du ønsker nå, men trenger hjelp og motivasjon på veien
  • ved ønske om livstilsendring
  • ved ønske om karriereutvikling, jobb-bytte

Bestill time på telefon/SMS/epost

947 82 614 | administrasjon@lifeimprovement.no