Forside

50 millioner satt av til sykefraværsoppfølging

Linda og Katrine

Sykefravær er vanskelig for både medarbeider og leder. Hovedmålsetningen i den nye IA-avtalen til NAV er å jobbe for økt nærvær. Et av virkemidlene er Tilskudd til Ekspertbistand, som er ment å dekke kostnadene ved at bedriften henter inn ekstern hjelp ved hyppig eller langvarig sykefravær. Vi er ledende innen ekspertbistand i Telemark. 

Les hele artikkelen på TA:

Del:

Flere innlegg

Nettsider

Nye nettsider!

Endelig er det klart! Vi har fått oss nye nettsider! Her er det bare

Kontakt oss