Forside

Arbeid som en helsefremmende faktor

Arbeidsplass

Hva slags leder og arbeidsmiljø trenger vi for å mestre jobb ved helseplager?

Alle opplever helseplager. Noen opplever det mer enn andre.

Arbeid kan gjøre livet med helseplager vanskelig. Men forskningen er ganske klar på at det motsatte oftest er tilfelle. Arbeid kan være en faktor som øker opplevelsen av helse og livskvalitet – også dersom vi opplever helseplager.

Men hva trenger vi for å mestre jobb ved helseplager?

Muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager er den største årsaken til at vi blir borte fra jobb. Noen er heldige og opplever slike plager en gang eller to, mens andre opplever det i perioder. Enkelte har plager mer eller mindre konstant. 

Arbeid kan gjøre livet med helseplager vanskelig. Men forskningen er ganske klar på at det motsatte oftest er tilfelle. Fravær fra arbeid kan gjøre at opplevelse av helse og livskvalitet blir dårligere – selv om man i utgangspunktet sykemeldes for å bli bedre. Arbeid kan i seg selv være en bidragsyter til opplevelse av mening, mestring og sosial tilhørighet. Dette kan være vanskelig å se når plagene står på som verst, men som blir tydeligere hvis vi tar oss tid til å se livet litt fra utsiden. 

Å være en arbeidsplass som skaper god helse, engasjement og mestring stiller noen krav til leder og arbeidsmiljøet. Så hva skal egentlig til for at jobb skal være positivt – også når vi opplever helseplager?

Å bli sett

Alle mennesker har behov for å bli sett og hørt. Det gjelder også i arbeidslivet. Når vi opplever helseplager kan forutsetningene våre endres, og vi har behov for å bli møtt på disse endringene. Lederen må tørre å gå i dialog, ønske å legge til rette og være lydhør til hva som skal til for at jobben kan mestres til tross for plagene.

Kunnskap

For å gå i konstruktiv dialog, er det viktig at lederen har evidensbasert kunnskap om fysisk og psykisk helse. Alle opplever helse og helseplager ulikt, og det kan fort oppstå misforståelser om lederen går inn i dialogen kun basert på egne erfaringer.

Sosial støtte

Det er også av største betydning at arbeidsmiljøet er preget av et mestringsfokus og god sosial støtte. At hele ansattgruppa sitter på samme evidensbaserte kunnskap gir en felles forståelsesplattform, og et bedre utgangspunkt for trygghet og løsningsfokus. 

Hjelp til å se løsninger

Å oppleve helseplager kan være overveldende. Selv når man er trygg på at plagene ikke skyldes noe alvorlig kan det være vanskelig å se forbi og håndtere symptomer, og det kan være godt å dele det med noen som kan hjelpe til å med å se muligheter og gi motivasjon.    

Ønsker du økt kompetanse på helseplager, eller vil vite mer?

Ta kontakt på 947 82 614

Del:

Flere innlegg

Nettsider

Nye nettsider!

Endelig er det klart! Vi har fått oss nye nettsider! Her er det bare

Kontakt oss