Arbeidsmiljøprosesser

Arbeidsmiljøprosesser

Alle er tjent med å ha et godt arbeidsmiljø. Det er lønnsomt for hver enkelt medarbeider og det er lønnsomt for bedriften.

Å ha medarbeidere som trives og har det bra på jobb gir det beste grunnlaget for høy produksjon, høyere effektivitet og et lavere fravær.

Vi bidrar til robuste arbeidsmiljø, hvor du selv er en viktig ressurs for å skape det arbeidsmiljøet du selv ønsker å være en del av!

Skreddersydd prosessledelse

Som eksterne prosessledere har vi en unik mulighet til å kartlegge, se og utfordre det etablerte. Med lang erfaring som prosessledere med kompetanse innen helse og arbeid bistår vi bedrifter med skreddersydde prosesser utfra bedriftens behov. Vi hjelper også mange bedrifter med gjennomføring av etablerte arbeidsmiljøverktøy som blant annet «Basisprogram i ledelse» og «En bra dag på jobb» fra STAMI.

“Life Improvement evner å se både den enkelte arbeidstaker og arbeidsmiljøet som helhet. Prosessen som ble satt i gang har gitt oss økt innsikt og helt konkrete ting vi har jobbet med.”

Basisprogram i ledelse

«Basisprogram i ledelse» er et program utviklet via IA-bransjeprogrammet, som er en del av IA-avtalen 2019–2022. Dette er et opplæringsprogram spesielt egnet for nye ledere som ønsker og trenger større trygghet i lederrollen.

Les mer på https://arbinn.nho.no

En bra dag på jobb

«En bra dag på jobb» er et verktøy utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det er spesialtilpasset for ulike bransjer, og hjelper bedrifter å kartlegge og finne løsninger på de mest vanlige utfordringene og risikofaktorene som finne i arbeidsmiljøet.

Les mer på https://enbradagpajobb.no