– med jobben i ryggen

ByggRygg er en digital opplæringsportal som setter bedrifter og medarbeidere i stand til å håndtere utfordringer knyttet til muskel- og skjelettplager, psykiske helseplager og ergonomi på arbeidsplassen.

I samarbeid med:

ByggRygg - med jobben i ryggen er et av få tiltak som involverer bedriften på alle nivåer. Verktøyet gir alle ansatte kunnskap og kompetanse til å forebygge og håndtere helseplager og de mest vanlige årsakene til syekfravær og tapt produktivitet.

ByggRygg – med jobben i ryggen retter seg mot alle bransjer som ønsker å forebygge konsekvensene av alminnelige helseplager. Verktøyet inneholder informasjon om forebygging og håndtering av muskel- og skjelettplager, psykisk helse og ergonomi. I tillegg får ambassadører en praktisk verktøykasse, med konkrete tips og råd til hvordan skape et robust arbeidsmiljø i praksis.

Forskning på pilotprosjektet 2021/2022 er utført av Universitetet i Sørøst-Norge med støtte fra Forregion VT. Prosjektrapporten finner du her.

Ønsker du godt omdømme og lavt sykefravær?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

«Vi har i løpet av 2022 lykkes med å redusere det totale sykefraværet med hele 50%. Vårt motto er «samhandling gir resultater» og dette tror vi på!»
Kristina Velde Sande
HR-leder, Engelsen Bygg
«Hvis du trives på jobb og har et godt arbeidsmiljø, så går produksjonen mye bedre. Mer penger, mer moro!»
Stig Morten
Ambassadør, Hæhre Entreprenør

Muskel- og skjelettplager og psykiske plager utgjør 60% av sykefraværet i norske bedrifter.

SYKEFRAVÆR KOSTER

3,400,-

HVER DAG
FOREBYGGING GIR

120%

AVKASTNING
Mye av fraværet kan enkelt forebygges

kun 690,-

pr ansatt/år