Hjelp ved sykefravær

Arbeidsmiljøloven setter strenge krav til arbeidsgivers ansvar for de ansattes helse, miljø og sikkerhet. Ved et sykefravær skal både den ansatte og deformelle kravene ivaretas. Dette krever både tid og kompetanse. Om du vil ha litt eller mye hjelp, så er vi her for å gjøre hverdagen  din lettere.

Store bedrifter har ofte egen HR og/eller HMS-avdeling som tar seg av de formelle kravene til personalhåndtering og ivaretar kravet om kontinuerlig kvalitetsforbedring og interkontroll. Likevel kan oppfølging av sykemeldte være vanskelig og tidkrevende.

Er du en liten eller mellomstor bedrift som ikke har støtte i en HR-eller personalavdeling?

Mange trenger oftehjelp til å få oversikt over hvilke krav som stilles til de for å ta vare på de ansattes helse. Vi kan bistå med kartlegging av arbeidsmiljø, risikovurdering, prosedyrer for sykefraværsoppfølging og oppfølging av den enkelte ansatte. På den måten kan du som leder gjøre det du er god på, og samtidig være trygg på at de ansatte ivaretas på en god måte.  

Arbeidsmiljøloven stille strenge krav til forebygging og oppfølging av sykefravær. La oss hjelpe deg, så kan du fokusere på drift.

Vi i Life Improvement har i mange år jobbet i grensesjiktet mellom helse og arbeid, og har mange års erfaring med oppfølging av sykemeldte. Vi har lang erfaring med muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager og bistår bedrifter med oppfølging av enkeltansatte som er, eller står i fare for å bli, sykemeldt. Som en nøytral, ekstern part har vi en unik mulighet til å nøste opp i årsaker og finne løsninger for forutsigbare og produktive arbeidsforhold.

Om du vil ha hjelp i en enkeltsak, eller ønsker hjelp til det systematiske sykefraværsarbeidet så er vi her for deg og din bedrift. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi gjøre arbeidshverdagen din lettere.

 

«Det har vært veldig nyttig å få inn en ekstern tredjepart som har vært objektiv i saken. Det har trolig vært noe mistillit fra en ansatte ift hvilke muligheter arbeidsgiver har for tilrettelegging. Etter at vi fikk løst opp i dette så har den ansatte hatt god progresjon i utførelsen av sine arbeidsoppgaver.»

Avdelingsleder i en middels stor kommune

Lære mer om lønnsom oppfølging av ansatte ?

Vi lager kurs for kursportalen Videocation.no. Ønsker du å lære mer om HMS, ergonomi eller sykefraværsoppfølging?

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon