Kurs og workshops

Det vi er bevisst kan vi gjøre noe med – det som er oss ubevisst gjør noe med oss.

Kunnskap i kombinasjon med refleksjon og bevisstgjøring, setter både individet og arbeidsmiljøet i stand til å ta gode, helsefremmende valg!  

Foredrag og kurs

Utvikling og læring legger grunnlag for engasjerte og endringsvillige ansatte. Å lære noe kan gi nye perspektiver, mestring og trivsel. Med våre helserelaterte kurs vil dere som bedrift dra nytte av ansatte som vet hvordan de tar vare på både fysisk og mental helse. 

Våre foredragsholdere er eksperter på å formidle komplekse temaer på en forståelig og inspirerende måte. De legger vekt på dialog og samspill, og legger sin stolthet i at deltakerne går fra foredragene med praktiske verktøy de kan anvende direkte i sin arbeidshverdag. At alle sitter med samme kunnskap bidrar til å skape et trygge og inkluderende arbeidsmiljøer, hvor ansatte føler seg rustet til å håndtere både fysiske og psykiske utfordringer.

Våre foredragsholdere engasjerer og inspirerer til en sunnere og mer produktiv arbeidsplass.

Vi tilbyr blant annet foredrag om:

  • Stress og stressmestring: Bli bevisst og lær effektive metoder for å håndtere og redusere stress.

  • Kommunikasjon og tilbakemelding: Så enkelt – men likevel så vanskelig. Lær om hvordan kommunikasjon påvirker både individet og arbeidsmiljøet, og få praktiske og enkle verktøy som gir vekst og utvikling.  

  • Psykologisk robust: Bli en arbeidsplass som både forebygger og håndterer lettere psykiske plager, bekymring og utbrenthet.

  • Ergonomi og muskel-/skjelettplager: Kunnskap om kroppen og ergonomi forebygger unødvendig (og dyrt!) fravær. Foredraget setter både bedriften og hver enkelt ansatt i stand til å jobbe smart.

  • Arbeidsglede og helsefremmende arbeidsplasser: Helse er mer enn å ikke være syk. Sosial støtte, opplevelse av mestring

Skreddersydde løsninger

Vi ønsker at hver enkelt ansatt skal sitte igjen med noe nyttig etter å ha hørt på et av våre foredrag. For å sikre at vi møter bedriftens behov og snakker med et språk som både er relevant og forståelig tar vi alltid en prat med bedriften i forkant. Fortell oss hva dere trenger, så finner vi ut av det sammen.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra til vekst og utvikling hos dere.

Workshops

Ting vi finner ut sammen gjør ting relevant, praktisk og forståelig. Alle våre temaer kan gjøres om til workshops hvor deltakerne er delaktige under hele prosessen.

Workshopene kan bestå av en naturlig veksling mellom foredrag og aktiv deltagelse, eller det kan legges opp som en prosess hvor vi drar deltagernes tanker, ideer og innspill videre for å skape læring og utvikling.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra til vekst og utvikling hos dere.

Workshops er en fin måte å ivareta kravet om medvirkning og gir ansatte muligheten til å være kreative, samarbeide og bli kjent på tvers.