Lederstøtte

Å være leder kan av og til være ensomt. Kravene om å ta vare på de ansatte og samtidig følge budsjetter og forventninger gjør at mange ledere føler de står mellom barken og veden. Mange ledere kan oppleve å ikke strekke til.

Å STÅ STØDIG SOM LEDER

Noen har blitt ledere fordi de er gode fagpersoner, og har mindre erfaring med relasjoner og ledelse som fag. Andre er gode på relasjonsbygging og til å ivareta mennesker, men kan ha vanskelig for å stille krav eller gi konstruktive tilbakemeldinger. Som leder vil du ofte komme opp i utfordrende situasjoner, og det kan være tøft å stå i disse stormene alene. Lederstøtte er veiledning og coaching av den som leder, slik at du kan få hjelp til å belyse situasjoner og lederoppgaver, slik at du kan stå tryggere  i valgene du tar.

Å være leder kan av og til være en ensom og krevende jobb. . Lederstøtte gir deg verktøy til å stå trygt i vanskelige valg.

Lederstøtte gis ut fra situasjonen hver enkelt leder står i, og innholdet vil være rettet mot lederens opplevelser og behov.

Vi bistår og veileder på utvikling i lederrollen, stress og stresshåndtering, vanskelige samtaler, personalsaker, sykefraværsoppfølging, og arbeidsmiljøsaker.

«Det opplevdes som en god støtte og føltes mindre ensomt i min lederposisjon. Det var trygt og godt med en ryddighet og det opplevdes profesjonelt.»

Styrer, Oppvekstsektoren

hAR DU LEDERE SOM ER NYE I FAGET?

Basisprogram i ledelse er et lederutviklingsprogram utviklet gjennom IA-bransjeprogram. Dette er et opplæringsprogram spesielt egnet for nye ledere som ønsker og trenger større trygghet i lederrollen.

Ønsker du hjelp til å gjennomføre opplæringsprogrammet? Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon