Forside

Det er ikke alle sjefer som er gode ledere

Leder

Du har tatt på deg store sko når du har gått inn i rollen som sjef. Du har kanskje fått ansvaret for et budsjett, og du har kanskje et styre eller noen som forventer at du skal levere. Det kan være at du har fått jobben fordi du har god peiling på økonomi eller at du er en faglig kompetent person. Noen blir forfremmet fordi de gjør en kjempegod jobb med det faget de liker aller best.

Det er slett ikke sikkert at du nødvendigvis passer som sjef. I likhet med rollen som arbeidstaker, så er du som sjef i en rolle. I likhet med en arbeidstaker er det flere forventninger til deg som sjef. Det forventes at du styrer skuta i en økonomisk og faglig forsvarlig retning, men først og fremst at du er en god LEDER.

En god leder bør være et godt forbilde. Du burde motivere dine ansatte og være et talerør både for dem og for dine ledere eller styre. Det er ikke alltid enkelt, for du drives kanskje først og fremst av økonomiske resultater. Det kan være vrient å se lønnsomhet i å investere i fornøyde arbeidstakere, men dette er faktisk nedfelt i FNs bærekraftsmål som verdier en virksomhet vil kunne ha svært gode effekter av å satse på.

En virksomhet er avhengig av mennesker. Jo bedre du forvalter de menneskelige ressursene, jo bedre vil virksomheten fungere. Det er litt som et idrettslag. Som trener vet du at du har spillere som alle er gode på noe, men det er hvordan du setter sammen laget som gir resultater. Det kan også hende at det kan være lurt å vurdere rolle eller plass på banen for den enkelte. Kanskje hen ville passe bedre i forsvar enn i angrep?

Det er ikke bare du som sjef og leder som burde ta denne beslutningen. Jo, kanskje helt til sist, men i prosessen bør du ta med deg hver enkelt ansatt og snakke med dem. Hva er det de liker å gjøre? Hvilke interesser har de? Hva gir dem mestringsfølelse? Er det to som stortrives med å jobbe sammen fordi de har god kjemi, så bør du vurdere å sette dem sammen. Ved å snakke med dine ansatte, gir du dem eierskap til prosessen, og får dem til å selv ta ansvar for det dere har blitt enige om. En smart ressursinvestering, og hyggelig kan det også være 😉

Del:

Flere innlegg

Nettsider

Nye nettsider!

Endelig er det klart! Vi har fått oss nye nettsider! Her er det bare

Kontakt oss