Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide

Klinikk

Rask hjelp når livet byr på utfordringer

Vi har dyktige medarbeidere med mange års erfaring innen muskel- og skjelettplager, bekymring/uro, stress, søvnløshet, følelse av å ikke strekke til og manglende energi og hverdagsglede.

Vi bruker metoder som samtaleterapi, veiledning, kognitiv terapi og mestringsfokusert fysioterapi, og kan hjelpe deg å finne verktøy og metoder som gjør at du kommer videre. 

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en behandling/veiledningsmetode som gir deg innsikt og bevissthet rundt egne tankemønster, følelser og handlinger. Metoden gir deg verktøy til å redusere bekymring/uro, nedstemthet og stress, og gir deg overskudd og hverdagsgleden tilbake.
 
Kognitiv terapi kan være nyttig hvis: 
 • grubling og bekymring tar mye tid og krefter
 • du er plaget av angst, uro, nedstemthet eller sinne
 • du opplever utfordringer, privat eller på jobb
 • du trenger du hjelp til å sortere tanker
 • hverdagen er preget av stress
 • du står fast i et negativt tankemønster
 • du opplever lite energi eller glede
 • du opplever livsfaseutfordringer, som skilsmisser, tap av relasjoner, funksjon eller arbeid

Veiledning/coaching

Noen ganger kan smerter, tankekjør og stress sette oss ut av spill, og det kan være vanskelig å se hva man kan gjøre for å få det bedre. Andre ganger har man et ønske om endring, men trenger litt hjelp og motivasjon på veien. Individuell veiledning/coaching tar utgangspunkt i dine ressurser og styrker, ønsker og mål og hjelper deg til en bedre hverdag. 

Veiledning/coaching kan være nyttig:

 • om du ønsker å bli mer bevisst egne tanke- og handlingsmønster
 • når du har ønske om endring, men ikke vet hvor du vil
 • når hverdagen oppleves for hektisk og stressende
 • når ting ikke føles helt greit
 • når du har følelsen av å ikke være god nok
 • når du har et mål du ønsker nå, men trenger hjelp og motivasjon på veien
 • ved ønske om livstilsendring
 • ved ønske om karriereutvikling, jobb-bytte

Mestringsfokusert fysioterapi

Akutte, langvarige eller stadig tilbakevendende smerter påvirker i stor grad hverdagen, arbeidslivet og livskvaliteten. Nesten samtlige av disse plagene er helt ufarlige, og går som regel over av seg selv helt uten behandling. Men smertene påvirker livskvaliteten vår i stor grad. Usikkerhet er en faktor som kan gjøre det vanskelig å komme seg videre. 

Mestringsfokusert fysioterapi avklarer smertetilstander med grundige kliniske undersøkelser, og med bakgrunn i kliniske funn og din historie finner vi ut hva som er hensiktsmessig for at du skal ha det best mulig. Vår tilnærming er i tråd med de nyeste anbefalingene for muskel- og skjeletthelse, og vi vektlegger god informasjon slik at du står sterkere og tryggere i valgene som er riktig for akkurat din situasjon og helse.