Klinikk

Noen ganger blir hverdagen litt tung å bære. Eller vi møter på belastinger og situasjoner som påvirker oss mer enn vi ønsker.

Vi har dyktige medarbeidere med mange års erfaring innen muskel- og skjelettplager, bekymring/uro, nedstemthet, stress og søvnløshet. 

Ta kontakt!

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en behandling/veiledningsmetode som gir deg innsikt og bevissthet rundt egne tankemønster, følelser og handlinger. Vi gir deg verktøy til å redusere bekymring/uro, nedstemthet og stress, og gir deg søvn, overskudd og hverdagsgleden tilbake. 

Kognitiv terapi kan være nyttig hvis:

 • grubling og bekymring tar mye tid og krefter
 • du er plaget av angst, uro, nedstemthet eller sinne
 • du opplever utfordringer, privat eller på jobb
 • du trenger du hjelp til å sortere tanker
 • hverdagen er preget av stress
 • du står fast i et negativt tankemønster
 • du opplever lite energi eller glede
 • du opplever livsfaseutfordringer, som skilsmisser, tap av relasjoner, funksjon eller arbeid
Pris:
kr. 800,- per time

Veiledning/coaching

Noen ganger kan smerter, tankekjør og stress sette oss ut av spill, og det kan være vanskelig å se hvordan vi kan få det bedre. Andre ganger har vi et ønske om endring, men trenger litt hjelp og motivasjon på veien. Individuell veiledning/coaching tar utgangspunkt i dine ressurser og styrker, ønsker og mål og hjelper deg til en bedre hverdag.

Veiledning/coaching kan være nyttig:

 • om du ønsker å bli mer bevisst egne tanke- og handlingsmønster
 • når du har ønske om endring, men ikke vet hvor du vil
 • når hverdagen oppleves for hektisk og stressende
 • når ting ikke føles helt greit
 • når du har følelsen av å ikke være god nok
 • når du har et mål du ønsker nå, men trenger hjelp og motivasjon på veien
 • ved ønske om livstilsendring
 • ved ønske om karriereutvikling, jobb-bytte
Pris:
kr. 800,- per time

MESTRINGSFOKUSERT FYSIOTERAPI

Akutte, langvarige eller stadig tilbakevendende smerter påvirker i stor grad hverdagen, arbeidslivet og livskvaliteten. Selv om de fleste muskel- og skjelettplager er helt ufarlige, så vil smertene kunne påvirke livskvaliteten vår i stor grad. Usikkerhet er en faktor som kan gjøre det vanskelig å komme seg videre. 

Mestringsfokusert fysioterapi avklarer smertetilstander med grundige kliniske undersøkelser. Med bakgrunn i kliniske funn og din historie finner vi ut hva som er hensiktsmessig for at du skal ha det best mulig. Vår tilnærming er i tråd med de nyeste anbefalingene for muskel- og skjeletthelse, og vi vektlegger god informasjon slik at du står sterkere og tryggere i valgene som er riktig for akkurat din situasjon og helse.

Pris:
kr. 800,- per time