Vi møter individet

Vi mener mennesket er ekspert i eget liv og er den som sitter på løsningen for egen opplevelse av god helse. Noen ganger blir vi syke, og trenger hjelp av helsevesenet for å bli bra. Andre ganger har vi behov for litt støtte, veiledning og hjelp i de periodene der livet ikke går på skinner. 

Kontakt

Vi i Life Improvement ser på hele 24-timersmennesket. Bevisstgjøring av eget tankemønster og handlingsmønster kan føre til endring, selvutvikling og mestring, og en mulighet til å ta mer hensiktsmessige valg for seg selv. For å kunne ta bevisste valg må man være trygg. Vi har mange års erfaring med smertetilstander, utmattelse og lettere psykiske plager, og kan hjelpe deg med å avklare og bli trygg. Ved hjelp av teknikker og verktøy, kunnskap og mestring vil man selv kunne utvikle strategier som bidrar til en bedre hverdag og livskvalitet. 

Vi forbedrer nærværet i din bedrift

Vårt mål for din bedrift er å øke nærværet! Økt nærvær er lønnsomt, både for økonomien, produktiviteten og den enkelte ansattes helse. Forskning viser at arbeid er bra for helsen. Ved å komme ut på arbeidsplasser og treffe folk der de er, vil våre forebyggende og helsefremmende tiltak spare bedriften for tid og utgifter ved økt nærvær, spart tid til behandling og reisevei, mindre sykefraværsoppfølging og mer fornøyde ansatte.

Vi tilbyr individuelle og systemrettede tiltak innen muskel-/ og skjelettplager og lettere psykiske plager ute på bedriften. Med blant annet lederstøtte, helseinformasjon, avklaring av muskel/skjelettplager og veiledning/samtaleterapi får dere tilgang til kvalifisert helsepersonell i egne lokaler.

Jobb

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

administrasjon@lifeimprovement.no

Katrine A. Torskog

Katrine Arntzen Torskog

Daglig leder, Fysioterapeut og pedagog


Verdier:
Katrine er opptatt av at vi alle er eksperter i eget liv. Samtidig fasineres hun av hva som motiverer mennesker til å ta de valgene vi gjør. Hun har også tro på at mennesker er den viktigste ressursen vi har og verdt å ta vare på og investere i.  

Erfaring:
Som mange år som fysioterapeut i Spesialisthelsetjenesten har hun erfaring fra møter med mennesker som opplever utfordringer knyttet til muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. Hun har lang erfaring fra arbeid på bedrifter og kunnskapsformidling til både ledere og ansatte. Hun har også jobbet mange år innen utdanning i trening, helse og ernæring.

Utdannelse:
Bachelor i førskolelærer og en bachelor i fysioterapi. Mastergrad i Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse fra Høgskolen i Sørøst Norge, videreutdanning innen organisasjon og ledelse. 

Linda Hannevold Holt

Linda Hannevold Holt

Fysioterapeut, veileder

 

Verdier:
Linda har en grunnleggende tro på at mennesket gjør sitt beste i de fleste situasjoner. Hva som gir opplevelse av god helse er unik, og den som er best egnet til å ta gode helsevalg er individet selv.  

Erfaring:
Linda har jobbet ti år som fysioterapeut og veileder i spesialisthelsetjenesten, og har bred kompetanse innen uspesifikke og sammensatte problemstillinger. Hun har jobbet mye med individuell og gruppebasert veiledning og kognitiv tilnærming til smertetilstander, lettere psykiske plager og utmattelse. Linda har også lang erfaring med kurs, undervisning og foredrag, og har i flere år ledet treningsgrupper.

Utdannelse:
Grunnfag psykologi, utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo, videreutdanning i veiledning og en Mastergrad i Helsefremmende Arbeid fra Høgskolen i Sørøst-Norge.  

Thomas Mackinnon

Thomas Mackinnon

Markedssjef

 

Verdier:
Thomas setter individet i fokus, og er overbevist om at dersom du styrker en medarbeider, så styrker du laget. Alle mennesker har noe å bidra med. Det gjelder bare å finne det.

Erfaring:
Thomas har lang erfaring fra servicebransjen, der mennesker alltid har stått i fokus. I de senere årene har han fått jobbe med mental helse, og er blant annet engasjert som frivillig i Angstringen.

Thomas trives godt på en scene, der han gjerne med et skråblikk snakker om trivsel, mestring og selvfølelse.

Utdannelse/verv:
Bachelor i Markedskommunikasjon og Markedsføringsledelse. Inbound sertifisert, styreleder i Kommunikasjonsforeningen BTV, leder for Angstringen Sandefjord.