Erfaring:
Som mange år som fysioterapeut i Spesialisthelsetjenesten har hun erfaring fra møter med mennesker som opplever utfordringer knyttet til muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. Hun har lang erfaring fra arbeid på bedrifter og kunnskapsformidling til både ledere og ansatte. Hun har også jobbet mange år innen utdanning i trening, helse og ernæring.

Utdannelse:
Bachelor i førskolelærer og en bachelor i fysioterapi. Mastergrad i Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse fra Høgskolen i Sørøst Norge, videreutdanning innen organisasjon og ledelse.