Det er særdeles viktig med gode dager i et trygt arbeidsmiljø. Det er ikke alltid slik at alle opplever det slik, og det er viktig å kartlegge utfordringer.

Vi hjelper dere med denne prosessen, og sørger for at det blir et godt grunnlag for en handlingsplan.

En god dag på jobb

En bra dag på jobb

En god prosess mot et bedre arbeidsmiljø

Vi følger en godt dokumentert prosess, og sørger for at vi sammen kan konkludere med de viktigste oppfølgingsutfordringene som er i din bedrift.

Utfordringer

Vi møter alle ansatte for å bli bedre kjent. Vi informerer om prosessen videre og for at i skal kjenne oss igjen på arbeidsmiljøet, ser vi på bransjespesifikke filmer. Nå har tiden kommet til å dele inn i grupper, og disse kartlegger utfordringene i arbeidsmiljøet.

DAG 1

Løsningsforslag

Vi jobber med å finne løsninger som er relasjonsskapende, og skaper en dialog gjennom refleksjon og bevisstgjøring. Det er mange grunner til at vi gjør det slik. Det handler først og fremst om engasjement for alle, men også at man får et eierskap til de beslutningene som senere blir tatt.

DAG 2

Oppfølgingsmøte

Det er ikke et krav, men vi anbefaler at vi får presentere resultatene i et møte med ledelsen. Her legges grunnlaget for Handlingsplanen, og vi kan komme med våre oppfordringer og veiledninger mot konkrete tiltak.

Senere dato

Handlingsplan

Bedriften lager selv - eller i samarbeid med oss - en konkret Handlingsplan, med prioriterte utfordringer.

Senere dato

Gjennomføring av aktiviteter

Det blir opp til bedriften selv å gjennomføre de oppsatte aktivitetene, og Life Improvement bistår der det er ønskelig.

Løpende

Priseksempel 20 ansatte

  • Inndeling i 3 grupper
  • 2 møtedager a 6 timer
  • 2 veiledere fra Life Improvement
  • Rapport
  • Oppsummeringsmøte
kr. 35.000

En god dag på jobb for Fatland Sandefjord

I en drøy måneds tid gjennom våren 2022 har vi veiledet de ansatte hos Fatland Sandefjord gjennom prosessen En bra dag på jobb. Det var en spennende prosess for alle de 180 ansatte, og engasjementet var stort. 

Dag 1 - utfordringer

Første del av «En bra dag på jobb» handler om å identifisere de arbeidsmiljøfaktorene som byr på utfordringer i arbeidshverdagen.

Dag 2 - løsningsforslag

På dag 2 hadde vi trukket ut hovedutfordringene som kom frem på dag 1, og gruppene fikk i oppgave å diskutere og finne løsninger på de utfordringene som var relevante i deres arbeidshverdag. De ble inndelt i grupper, og disse fikk i oppgave å diskutere og finne løsninger på de utfordringene som var relevante i deres arbeidshverdag. Vi hadde valgt å dele oppgaven i to, slik at de både skulle jobbe med hva arbeidsgiver kan gjøre for å løse disse utfordringene, men også hva de selv kunne gjøre for at disse faktorene ikke skulle bli en belastning. I tillegg til aktiv og konstruktiv kartlegging av utfordringene, ble det også tid til etterlengtet sosial hygge. 

Kjell, hovedtillitsvalgt

Dag 3 - vårt forslag videre

Vi hadde et konstruktivt møte i etterkant av selve prosessen, der vi fikk mulighet til å gjennomgå de viktigste tilbakemeldingene og utfordringene på arbeidsplassen.

Bedriften lager nå en egen Handlingsplan, der prioriterte tiltak blir fulgt opp.

Handlingsplanen bør være konkret, med fastsatt tid for evaluering av planen. Det bør legges en helt tydelig plan for informasjon til de ansatte om innholdet i handlingsplanen, og om hvordan denne prosessen følges opp videre.

Line, HR ansvarlig Sandefjord

Per Einar, daglig leder

Oppsummering er viktig grunnlag for Handlingsplan

En bra dag på jobb rapport