Forside

Når du møter en vegg

Møte vegge

Samfunnet krever stadig mer av oss. Vi skal levere resultater, vi skal bli stadig bedre enn konkurrenten, vi skal være mye tynnere, vi skal spise riktigere, vi skal prestere på skole og arbeid og så videre. Vi har blitt mindre gode på GODT NOK. Misforstå meg rett, det er sunt å ha litt konkurranseinstinkt. Noen får litt motivasjonskick av å bli bedre og bedre enn best, og vi trenger slike mennesker både på arbeidsplassen og i idrett. Noen lar seg inspirere av slike egenskaper, og synes det er spennende å la seg drive med i suksessen dette kan medføre. Det kan også tenkes at noen kan oppleve det som demotiverende og deprimerende å «ikke være god nok». Dette gjelder spesielt dersom ambisiøse og fremadstormende personer tar mye plass, og kanskje den plassen du har hatt i flere år. Da kan det føles som om du er overflødig og unyttig. For mange oppleves dette traumatisk og vanskelig, og kan være en årsak til at de sliter med selvfølelsen. Mange opplever dette som en ond spiral, der følelsen av å ikke prestere forsterkes av følelsen av at andre gjør det bedre. Så mister man mer og mer arbeidsglød og motivasjon, og så kan det hende at man faktisk begynner å prestere dårligere. Dette igjen kan gi deg en bekreftelse på det du fryktet, og dermed blir selvfølelsen enda dårligere.

Dette opplever mange som negativt stress. En slik type stress kan være så usunt at det resulterer i sykmelding og psykiske helseplager.

Vi er ikke individer som nødvendigvis er vidt forskjellig hjemme og på jobb. Vi har bare ulike roller. Det betyr at vi gjerne tar med oss bekymringer og tanker fra det ene til det andre stedet, og lar oss påvirke den ene eller andre veien. Det kan derfor hende at du kanskje opplever et kjærlighetsbrudd på hjemmebane, og at dette gjør deg trist og nedfor. Da er det kanskje ikke like enkelt å prestere på jobb, og det er mange som kverner videre på vonde tanker når de er på jobb. Det er menneskelig og helt naturlig å ha det slik.

Den beste medisinen for å forebygge mentale helseplager, har vist seg å være åpenhet. Det er ikke alltid så enkelt å snakke om problemer, men hvis du klarer å åpne noen dører og snakke om dine tanker til noen, så hjelper det kanskje nok til at du finner noen nye dører å åpne. Kanskje det er bak en av disse dørene at din nøkkel til en bedre selvfølelse ligger?

Del:

Flere innlegg

Nettsider

Nye nettsider!

Endelig er det klart! Vi har fått oss nye nettsider! Her er det bare

Kontakt oss