Om oss

Vi er en liten bedrift som verdsetter personlig og tett oppfølging av våre kunder. Både for bedriftene vi jobber med, og kundene vi møter på klinikken.
Vi har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og bruker helsekompetansen aktivt når vi jobber for at ledere og medarbeidere skal få et trygt og effektivt arbeidsmiljø. Vi har tro på at mennesket er ekspert i eget liv og er den som sitter på løsningen for egen opplevelse av god helse, og her er kunnskap og veiledning et viktig steg på veien for å komme videre.

arbeid er bra for helsen

Vi jobber for å sette bedrifter og ansatte i stand til å skape helsefremmende arbeidsmiljøer som ivaretar sine medarbeidere. Trygge og motiverte ansatte med nok kunnskap til å jobbe effektiv og ta gode helsevalg gir økonomisk gevinst til bedriften. 

Menneskene er bedriftens viktigste ressurs! Med kunnskap om individers helse og behov, gruppepsykologi og bedriftenes behov for lønnsom drift tilpasser vi våre bedriftstiltak til den enkelte bedrift.

Les mer om våre bedriftstiltak.Hjelp når livet blir vanskelig

Vi mener at mennesker er ekspert i eget liv, og er den som best vet hva som skal til for å oppleve god helse. 

Av og til kan det være vanskelig å vite hvordan man skal komme videre, eller man trenger litt hjelp til å sortere tanker og følelser. Vi har dyktige terapeuter med lang erfaring med langvarig smerte, stress, nedstemthet og angst/uro.

Trenger du noen å snakke med?

Les mer om tilbudet på klinikk.

Kontaktpersoner

Katrine Arntzen Torskog

Daglig leder, Fysioterapeut og pedagog

katrine@lifeimprovement.no
Tel: 971 18 410

Linda Hannevold Holt

Fysioterapeut, veileder og pedagog

linda@lifeimprovement.no
Tel: 971 16 990

Vi bringer mennesker videre